Club Nostalgia

Hammarstrand

Styrelse 2017

Ordförande: Tomas "Tjommen" Engström


Sekreterare: Britta Edberg


Kassör: Gunilla Regnander


Ledamot: Allan Bergman


Ledamot: Kjell Nilsson


Ledamot: Anders Norman


Ledamot: Per Olofsson


Suppleant: Anders Ohlhus


Valberedning: Hans Hoflin


Valberedning: Tommy Jonasson


Revisorer: Tony Önnebro, Andreas Hoflin
Allan Bergman


Anders Ohlhus


Mikael Sundin


Anders Norman


Ingalill Skogelid


Gunnar Forsström


Hans Paulsson


Hans-Gunnar Dernmar


Magnus Sirkka


Linda Huss


Bertil Norén


Lien072 - 555 94 49

070 - 602 29 90

0696 - 501 51

070 - 204 33 390696 - 501 51070 - 299 52 35

0696 - 500 95070 - 204 33 39

070 - 299 52 35070 - 591 04 95

070 - 291 00 13

070 - 699 50 81