Club Nostalgia

Hammarstrand

Bli medlem i Club Nostalgia

Så här enkelt är det...


Betala in medlemsavgiften på bankgirot här nedan och uppge namn, adress och helst också mobilnummer. Vid familjemedlemsskap måste du även uppge namn och adress på de övriga familjemedlemmarna som ska omfattas av medlemskapet.


Medlemsavgifter 2019:

Enskild medlem: 100 kr

Familj (inkl barn under 18 år): 200 kr


BG: 5063 - 2900


Varför är det bra att vara medlem i Club Nostalgia?

Jo, i det gamla bussgaraget finns en mekplats med en stor smörjgrop som du kan låna om du behöver fixa bilen lite snabbt. Exempelvis inför en besiktning. Kolla bilderna här nedan. Städar gör naturligtvis var och en efter sig.
  • Så här ser det ut när man kommer in genom gångdörren.
    Så här ser det ut när man kommer in genom gångdörren.
  • Smörjgropen är lå-å-ång.
    Smörjgropen är lå-å-ång.
  • Arbetsbänk finns det också.
    Arbetsbänk finns det också.
Så här ser det ut när man kommer in genom gångdörren.
Så här ser det ut när man kommer in genom gångdörren.
Det finns också...

...ett antal mekplatser för större reparationer och garageplatser avsedda för uppställning av fordon. Dessa kan hyras i mån av plats. Priset för garage/mekplats är 350 kr /månad. (fn.allt uthyrt)

Som medlem i klubben får du dessutom utan avgift, sommar som vinter, låna en helt fantastisk klubblokal med stor altan. 

Grillar finns också att låna. Klubben anordnar även medlemsresor och grillkvällar m.m.