Club Nostalgia

Hammarstrand

Två festkvällar på Trätojordsbacken i Hammarstrand spikade i sommar: ”I år satsar vi dubbelt så stort

................................Hammarstrand och väcka den slumrande Trätojordsbacken till liv igen.


Ytterligare en komponent som förstärker den kommande midsommaryran är att kvällen kommer samarrangeras tillsammans med Club Nostalgia i Hammarstrand. Klubben anordnar årligen den välkända cruisingen i byn men eftersom Centralgatan i år byggs om är det inte möjligt att ha cruising längs med gatan, så som det varit tidigare år.

- Midsommaryran kommer att samordnas med Club Nostalgias ”byakamp” som förläggs på midsommardagens eftermiddag och kväll. ”Byakampen” är en tävling med olika moment utspridda i byar längs en cruisingrutt med start och mål i Hammarstrand. Prisutdelningen blir sedan inne på Trätojordsbacken under kvällen, säger Lars-Erik Jonsson.

.

.

.

.

.

Datumet för augustifesten är satt till den 8 augusti.