Club Nostalgia

Hammarstrand

Styrelse 

Ordförande: Tomas "Tjommen" Engström


Sekreterare: Britta Edberg


Kassör: Gunilla Regnander


Ledamot: Allan Bergman


Ledamot: Kjell Nilsson


Ledamot: Anders Norman


Ledamot: Pär Olofsson


Suppleant: Anders Ohlhus


Valberedning: Hans Hoflin


Valberedning: Tommy Jonasson


Revisorer: Tony Önnebro, Andreas Hoflin072-55 59 449

070-41 34 229

0696-501 51

070-20 43 3390696-501 51070-29 95 235

0696-500 95