Club Nostalgia

Hammarstrand

Årsmöte 2020

Mötet hölls kl. 17:00 på Kaffestugan den 25/1


*Mötet öppnas

- Öppnas av Tomas Engström

*Fråga om kallelsens utlysande godkänns av medlemmarna

- Godkänns av alla närvarande

*Fastställande av dagordning för mötet

- Fastställd utan invändningar

*Val av ordförande och sekreterare för mötet

- Valen faller på Klubbens Ordförande och sekreterare. Tomas Engström och Britta Edberg

*Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet

- Kenny Eriksson och Nils-Henrik Sundqvist

*Verksamhetsberättelse2019 (Tomas Engström)

- Tomas Engström berättar om året som gått och de arrangemang vi har haft

*Kassaberättelse 2019 (Gunilla Regnander)

- Gunilla Regnander berättar att klubben gått back ca.53tKr under 2019

*Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (Tony Önnebro)

- Tony Önnebro berättar att det inte finns några konstigheter i kassan under året

*Val av kassör 2 år (tidigare Gunilla Regnander)

- Gunilla Regnander överlåter ärendet till Ida Olofsson som kommer ta över posten. Till att börja med i 1 (ETT) år.

*Val av ledamöter 2 år (tidigare Anders Norman och Kjell Nilsson)

- Anders Norman överlåter sin post till Anders Östberg som även ska ta lite extra ansvar över Garaget. Kjell Nilsson behåller sin post.

*Val av ledamöter 1 år (Tidigare Allan Bergman och Pär Olofsson)

- Både Allan Bergman och Pär Olofsson sitter kvar en period till.

*Val av ersättare 1 år (Tidigare Anders Ohlhus)

- Anders Ohlhus sitter kvar en period till

*Val av valberedning 1 år (tidigare Hans Hoflin och Tommy Jonasson)

- Ny valberedning blev framröstad till Kenny Eriksson och Patrik Berglund

*Val av revisorer 1 år (tidigare Tony Önnebro och Andreas Hoflin)

- Revisorerna sitter kvar precis som innan.

OBS! för dom det är omval på i styrelsen gäller att om ni vill avsluta ert uppdrag vid årsmötet, bör valberedningen informeras omgående. Annars kan det bli att ni sitter kvar kommande period, och därigenom avstå från att föreslå andra kandidater.

*Arrangemang

- Blir prat om Byakampen som det har gått rykten om att Nettan vill ha i helt egen regi i år. Britta Edberg kollar med henne hur hon har tänkt.

- Vi pratade om Qul-i-Backen helgen efter Midsommar Tomas Engström kollar med arrangören som har arrangemanget innan om det går att ordna ngt

- Cruising i Bispgården kommer upp på fråga från Ulf Holmberg. Kommer att kollas upp vilka möjligheter som finns.

- 4 Februari är det en info träff på Kommunhuset som vänder sig till föreningar i kommunen. Nils-Henrik Sundqvist går och tar in all info han kan och sedan meddelar om Klubben kanske kan ha nytta av detta

*Övriga frågor

- Kan vara bra att ha ”öppet hus” på Klubben för att locka lite yngre och nya människor? Kollar på möjligheterna till detta

- KA-Driftteknik kanske kan kolla på pannan som inte värmer? Tomas Engström tar upp den kontakten

- Byta ut resterande portar? Tar upp på styrelsemötet.

- Kollar på möjligheter och intresse för att ha en Backtävling i år?

- Måste höja garagehyran, ingenting är ändrat på över 10 år. Styrelsen ska ta upp detta och fixa nya kontrakt till alla

- Styrelsemöte kommer att hållas i klubbhuset tisdagen 4/2 kl 18:00

*Mötet avslutas

- Tomas klubbar igenom att mötet är avslutat efter frågan om någon har något mer att ta upp.