Club Nostalgia

Hammarstrand

Alltid helgen efter midsommar

HILLCLIMB I HAMMARSTRAND

Tävlingsregler och annat viktigt

Nostalgia Hillclimb är en backtävling för entusiastfordon och fordonet ska vara 40 år eller äldre alternativt ett s.k. specialfordon. Backkommittén förbehåller sig rätten att fritt välja bland anmälda fordon.

Tävlingen är på s.k. differentierad tid så det gäller att köra 2 åk så lika som möjligt. Man behöver alltså inte köra fort för att vinna. Var och en ansvarar för sin egen säkerhet och Club Nostalgia frånsäger sig allt ansvar för eventuellt uppkomna incidenter.

I backen gäller vägtrafikkungörelsen. Därför får endast trafikgodkända fordon köra. Föraren måste ha körkort och vid eventuell övningskörning måste handledaren sitta bredvid och fordonet förses med godkänd övningskörningsskylt.

OBS!

  • Var vänlig och respektera hålltiderna!  
  • Hillclimb #22 kommer att köras endast i 2 klasser. Alltså kommer både damer och herrar tävla i samma klass.
  • Närvaro på prisutdelningen är obligatorisk. Om vinnare ej är närvarande vid prisutdelningen övergår priset till förare placerad närmast efter.
Hålltider7:30-10:00 Besiktning/Anmälan

10:00 Förarsammanträde

11:00 Första start

20:00 Prisutdelning
Klasser  MC          BIL